Asociace ekologických organizací Zelený kruh a Národní síť zdravých měst Vás zve na na sérii tří online webinářů zaměřených na tématiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni.

Na webinářích Vás seznámíme s příklady dobré praxe z obcí, které úspěšně zavedly některá opatření pro snížení množství produkovaného odpadu na svém území. Kromě toho Vám představíme jaké další nástroje k prevenci třídění odpadů a motivaci občanů lze využít – jak připravit osvětové akce a kampaně, nebo jak zřídit re-use centrum.

 
Témata a termíny: 
12. 11. Méně odpadu v obci I. – Jak se vypořádat s bioodpadem, 9:30 – 12:00 
 
Kde zvládli přeměnit obtížný odpad v užitečný zdroj živin a energie? Domácí kompostéry a svoz bioodpadu – kompost, bioplyn nebo od každého trochu? Jak využít bioplyn a co s digestátem? 
 
Hosté: Ivo Kropáček (odpadový expert, Hnutí DUHA), Vojtěch Vosecký (Komise Rady hl. m. Prahy
pro udržitelnou energii a klima), Miloslav Šatra (vedoucí odboru životního prostředí, Písek)
 
19. 11. Méně odpadu v obci II. – Využití nástrojů stávající a nové odpadové legislativy, 9:30 – 12:00 
 
Jak nastavit pravidla v obci? Co funguje? Jak změní povinnosti a možnosti obcí nová legislativa? 
 
Hosté: Ivo Kropáček (odpadový expert, Hnutí DUHA), Jan Machančík (správa odpadového hospodářství, Jihlava), Eva Tylová (místostarostka MČ Praha 12 pro územní rozvoj a životní prostředí)
 
26. 11. Méně odpadu v obci III. – Jdeme příkladem, 9:30 – 12:00 Jak může jít obec příkladem svým občanům? 
 
Může vedle aktivistů vést kampaň i obec? Jak lze občany zapojit? Může být prevence odpadů příjemná a “cool”? 
 
Hosté: Ivo Kropáček (odpadový expert, Hnutí DUHA), Jan Machančík (správa odpadového hospodářství, Jihlava), Martin Ander (bývalý náměstek primátora města Brna)
 
Webináře jsou zdarma a proběhnou přes platformu ZOOM. Více informací o jednotlivých webinářích a potvrzných hostech se dozvíte v přiložené pozvánce. 
 
Podrobný program a odkaz pro připojení se na konkrétní webinář Vám zašleme den před akcí. Výběr webináře a Váš kontakt nám prosím zaneste do registračního formuláře.  
 
Akce se koná s podporou Ministerstva životního prostředí. Akce nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.