Lidé

Tým Zeleného kruhu se představuje

Mgr. Daniel Vondrouš
Ředitel kanceláře Zeleného kruhu

Pro  Zelený kruh pracuje od července 2010, ředitelem Zeleného kruhu se stal v srpnu 2016. V letech 1987 – 1992 vystudoval obor Systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Absolvoval studijní pobyty zaměřené na problematiku energetiky a životního prostředí v Paříži a v USA. V minulosti pracoval pro Hnutí DUHA, Zelený kruh a jako asistent v Poslanecké sněmovně. V letech 2002 – 2010 pracoval jako poradce a vedoucí poradců šesti ministrů životního prostředí. V současnosti radí primárně nevládním organizacím.

Odborně se zajímá zejména o ekonomické a dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, spoluúčast veřejnosti na rozhodování, politiku státu v oblasti energetiky, surovin a nakládání s odpady. Mimo práci se věnuje hlavně svým dětem a turistice. Zajímá jej hudba, film, tanec, literatura a řada dalších věcí.


Mgr. Radka Fučíková
Projektový a finanční management, fundraising

Do Zeleného kruhu nastoupila v březnu 2015 na pozici fundraiserky a projektové manažerky. Vystudovala navazující magisterský obor Sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s projektovým managementem získala na Státním fondu životního prostředí ČR, kam nastoupila na pozici projektové manažerky v roce 2013.

 Zajímá se o ekologii a reuse. Ve volném čase ráda cestuje, věnuje se turistice a čte knihy.


Mgr. Blanka Toušková
Účetní

Do Zeleného kruhu nastoupila v lednu 2014 na pozici účetní. Současně pracuje ve Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina jako projektová manažerka a spolupracuje s Toulcovým dvorem na lektorování Specializačního studia pro pedagogy mateřských škol. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, 15 let působila na 1. stupni ZŠ.

Ve volném čase ráda cestuje, jezdí na kole a plave.